(FILES) In this file photo taken on June 30, 2018 retired Argentine player Diego Maradona attends the Russia 2018 World Cup…
مارادونا - آرشیو

دادستان آرژانتین از شروع بازپرسیها از هفت نفر متهم به مشارکت در مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین خبر داد.

پس از درگذشت دیه‌گو آرماندو مارادونا، پرونده پزشکی‌اش در اختیار مقامات قضایی آرژانتین قرار گرفت و یک پزشک معالج مارادونا، برای ادای توضیحات فراخوانده شد. 

به تازگی هیئت پزشکی تعیین شده برای تحقیق در مورد مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین، گزارشی را به دادستان ارائه داده که دلیل مرگ مارادونا، مراقبت به روشی نامناسب، ناکافی و بدون ملاحظه عنوان شده است.

پزشک، روان‌شناس، جراح مغز و اعصاب و پزشک شخصی مارادونا به همراه پرستاران طی روزهای آینده مورد بازجویی قرار می‌گیرند. در صورت اثبات جرم، دادگاه ممکن است هرکدام از این هفت نفر را بین هشت تا ۲۵ سال زندان محکوم کند.

دیه‌گو آرماندو مارادونا، سه روز پس از تولد ۶۰ سالگی‌اش، به دلیل خونریزی مغزی درمیان جمعی از هوادارانش به بیمارستان منتقل شد و یک هفته پس از عمل جراحی مغز ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ بر اثر ایست قلبی درگذاشت.