چهارمین مرحله مسابقات دوچرخه سواری کالیفرنیا، با برتری فرانچسکو چیچی ایتالیایی به پایان رسید، اما در رده بندی کلی، همچنان دیوید زابریسکی، در صدر قرار دارد.

چیچی دیروز، مسیر ۱۹۴ کیلومتری این مسابقه را با ثبت زمان ۴4 ساعت و ۵۵ دقیقه و زودتر ازسایر رقبا به پایان رساند. دور پنجم این مسابقات امروزدر مسیری ۱۹۴ به طول کیلومتر بین ویسالیا و بی کرزفیلد برگزار خواهد شد.