آکادمی سلطنتی علوم سوئد برندگان جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد.

این آکادمی روز چهارشنبه ۱۲ مهر اعلام کرد که «ژاک دیبوشه»، «ژوآکیم فرانک» و «ریچارد هندرسون» جایزه نوبل شیمی امسال را به طور مشترک دریافت خواهند کرد.

دکتر گوران هانسون، رئیس آکادمی سلطنتی علوم سوئد گفت: «نوبل شیمی ۲۰۱۷ برای اختراع کرایو-الکترون میکروسکوپی و فراهم کردن امکان تصویربرداری واضح، دقیق و موشکافانه از ساختار مولکول در سلول های زنده، اعطا کند.» 

رئیس آکادمی سلطنتی علوم سوئد همچنین گفت، دکتر ژوآکیم فرانک استاد و پژوهشگر دانشگاه کلمبیا در نیویورک، پرفسور ژاک دیبوشه استاد دانشگاه لوزان سوئیس و پروفسور ریچارد هندرسون برای محققان زیستی این امکان را فراهم کردند که فرآیندهای حیاتی سلول را در مرحله دلخواه منجمد، متوقف و مطالعه کنند.