جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۸ به دو دانشمند آمریکایی و یک بریتانیایی تعلق گرفت.

این سه نفر پیشگام تحقیقاتی بودند که از قدرت «تکامل زیستی» برای تولید پروتئین های جدید به منظور استفاده در دارو و روش های درمانی پزشکی استفاده می کند.

گوران هانسن، دبیرکل آکادمی سلطنتی علوم سوئد گفت: «آکادمی سلطنتی علوم سوئد، امروز تصمیم گرفت نیمی از جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۱۸ را به فرانسیس آرنولد برای دگرگونی یک آنزیم، و نیمه دیگر را به دو دانشمند آمریکایی، جورج اسمیت و گریگوری وینتر برای عیان کردن ساز و کار پادتن و سلول های بیگانه خوار بدن اختصاص دهد.»

 

​​آنزیم دگرگون شده، امکان تولید پروتئین پایه ای را فراهم می کند که سازگاری کامل با محیط زیست دارد و کمیته نوبل می گوید تلاش های این سه دانشمند به پرسش های بزرگی در حوزه علم شیمی پاسخ داده است.

در روزهای گذشته آکادمی نوبل، برندگان پزشکی و فیزیک را معرفی کرده بود.