خرس قطبی روی یخ های در حال از بین رفتن مناطق قطبی کانادا - ژوئیه ۲۰۱۷
خرس قطبی روی یخ های در حال از بین رفتن مناطق قطبی کانادا - ژوئیه ۲۰۱۷

بنابه آمار ناسا، سال ۲۰۱۷، از نظر دمای جهانی، دومین سال گرم ثبت شده از سال ۱۸۸۰ میلادی به بعد است.

البته سال ۲۰۱۷ تنها در مقایسه با سال قبلش دوم شده است؛ یعنی سال ۲۰۱۶ که گرمترین سال از سال ۱۸۸۰ زمانیکه اندازه گیری حرارت جهانی زمین آغاز شد، شناخته شد.

بنابه گفته پژوهشگران در «انستیتیوی گادرد برای مطالعات فضای ناسا» (GISS) در نیویورک، دمای متوسط زمین در سال ۲۰۱۷، یک ممیز ۶۲ صدم درجه گرمتر از سال های بین ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۰ بود.

​​گوین اشمیت، مدیر انستیتوی گادرد برای مطالعات فضا «جی آی اس اس» گفت: «برغم سرد تر بودن دمای برخی از نقاط جهان، حرارت کره زمین در کل در ۴۰ سال گذشته ای که مشاهده کرده ایم، خیلی سریع رو به گرم شدن است.»

بنابه گزارش ناسا، دمای سطح کره زمین در یک قرن گذشته حدود ۲ درجه افزایش داشته، که دلیل آن افزایش دی اکسید کربن و دیگر گازها و آلودگی های تولید شده توسط بشر است.

روند گرم شدن زمین در مناطق قطبی حتی بیشتر بود، و در سال ۲۰۱۷ یخ های بیشتری در دریاها آب شدند.

یک کوه یخی در گرینلند در مدار قطب شمال در حال آب شدن، دسامبر ۲۰۱۷ – بنابه گزارش های جدید یخ های مناطق قطبی سریع تر از همیشه رو به آب شدن هستند

​​در یک بررسی مستقل دیگر، پژوهشگران «اداره ملی اقیانوسی و جوی»، سال ۲۰۱۷ را سومین گرمترین سال در دفتر خود ثبت کردند.

این تفاوت جزئی به خاطر این است که دو آژانس از متد های متفاوتی برای اندازه گیری و بررسی دمای کره زمین استفاده می کنند.

بنابه بررسی هر دو آژانس، پنج سال از گرمترین سالهای ثبت شده جهان، همه از سال ۲۰۱۰ به بعد بودند.