سفینۀ ژاپنی که در ماه دسامبر سال جاری در مدار ونوس قرار خواهد گرفت حامل تجهیزات اندازه گیریِ اشعة ماورای بنفش و تشعشعات نزدیک به طیف مادون قرمز است.

یکی دیگر از مأموریت های ونوس پیمای ژاپنی ها مطالعۀ حرکت ابرهای اسید سولفوریک و اجزاء تشکیل دهندۀ آن است و همچنین چگونگی ایجاد بادهایی که یکصد متر در ثانیه سرعت دارند.