احتمال این که نوزادان پسر متولدشده با وزنی کمتر از وزن طبیعی در بزرگسالی نابارور شوند، بیشتر از احتمال ناباروری نوزادانی است که با وزن عادی به دنیا می‌آیند.

به گزارش روزنامه گاردین، آمار موجود نشان می دهد که در بریتانیا، تقریباً از هر هفت زوج (از مجموع زوج‌های غیرهمجنسگرا)، یک زوج مشکل باروری دارد.

ولی در حالی که اغلب بر بهداشت باروری زنان تمرکز می‌شود، مشکل ناباروری مردان نیز به همان نسبت اهمیت دارد. در واقع مشکلات مردان و زنان هریک در یک سوم از موارد بارور نشدن نقش دارند و یک سوم باقی‌مانده نیز به عوامل نامشخص نسبت داده می‌شود.

پاسخ کارشناسان بهداشتی به یک پرسش قدیمی: آیا سکس به «القای زایمان» کمک می‌کند؟
پاسخ کارشناسان بهداشتی به یک پرسش قدیمی: آیا سکس به «القای زایمان» کمک می‌کند؟

اکنون پژوهشگران دریافته‌اند که احتمال ناباروری مردانی که وزن‌شان به هنگام تولد - به نسبت مدت زمانی که در رحم مادر گذراندند - ۱۰ درصد کمتر از وزن معمول بوده باشد، به مراتب بیشتر است. در این مطالعه شواهدی پیدا نشد که بر مبنای آن بشود زیر وزن بودن نوزدان دختر را به نازایی‌شان در بزرگسالی مرتبط کند.

با این حال مکانیسم رابطه میان پایین بودن وزن هنگام تولد و ارتباط آن با مشکلات تناسلی و ناباروری پسران در بزرگسالی هنوز مشخص نیست.

عکس تزئینی
پژوهش جدید: بهتر است درمان نوزادانی که با ویروس «اچ‌آی‌وی» متولد می‌‌شوند را بلافاصله آغاز کرد
پژوهش جدید: بهتر است درمان نوزادانی که با ویروس «اچ‌آی‌وی» متولد می‌‌شوند را بلافاصله آغاز کرد

 

Telegram Banner