ستاره‌شناسان می‌گویند که یک سیاه‌چاله نزدیک به زمین، تنها با فاصله یک هزار سال نوری، کشف کرده‌اند.

به گزارش گاردین، این سیاه‌چاله در منظومه «اچ آر ۶۸۱۹» در صورت فلکی «تلسکوپ» پیدا شده است.

علایم موجود در نور ساطع شده از این منظومه، که با تلسکوپ به شکل یک تک ستاره درخشان دیده می شود، نشان داده‌اند که این منظومه دارای دو ستاره است.

اکنون کارشناسان می‌گویند با مطالعه و بررسی بیشتر داده‌ها، چیز دیگری را نیز در این منظومه کشف کرده‌اند: یک سیاه‌چاله که بزرگی آن بیش از چهار برابر خورشید ما است و در حال حاضر نزدیک‌ترین سیاه‌چاله‌ به سیاره زمین محسوب می‌شود.

تلسکوپ فضایی هابل ۳۰ سالگی خود را با ارسال تصویر شگفت‌انگیزی از فضا جشن گرفت
تلسکوپ فضایی هابل ۳۰ سالگی خود را با ارسال تصویر شگفت‌انگیزی از فضا جشن گرفت

 

پژوهش جدید: چرا اتمسفر بالای سیاره کیوان بسیار گرم است
پژوهش جدید: چرا اتمسفر بالای سیاره کیوان بسیار گرم است