علی رضائیان، برادر جیسون رضائیان خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست در ایران، با استقبال از خبر تعیین روز محاکمه وی پس از حدود ۳۰۰ روز بازداشت، در گفتگو با صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که این فرصتی برای اثبات بی گناهی برادرش باشد.

علی رضائیان گفت: «به وضوح درست ترین کاری که باید صورت می گرفت آزادی جیسون بود، زیرا اتهامات علیه وی پایه و اساسی ندارند. حالا که باید محاکمه شود، و مستندات علیه او شنیده شود ما خوشحالیم که تاریخ دادگاه مشخص شده است.»

علی رضائیان گفت: «ما امیدواریم که محاکمه به صورت علنی برگزار شود که مردم از محتوی مستندات با خبر شوند. و بتوانند برای خود قضاوت کنند و جیسون بتواند به جهان بگوید که در تمامی این مدت بی گناه بوده است.»

برادر جیسون رضائیان اضافه کرد: «مادرم یک هفته است که در ایران به سر می برد و امیدواریم که بتواند در جلسه محاکمه شرکت کند، که کار صحیحی است. روزنامه واشنگتن پست که در همه این مدت از بی گناهی جیسون حمایت کرده، می خواهد کسی را بفرستد که امیدوارم دولت ایران مجوز حضور وی را در جلسه محاکمه بدهد. در مورد نتیجه این دادگاه، خوب، هیچ مدرکی علیه او که جرمی مرتکب شده باشد وجود ندارد. هر چه مردم بیشتر درباره محتوی پرونده بدانند بیشتر متوجه می شوند که مدرکی علیه او وجود ندارد. برای ایران هم بهتر است که او به عنوان یک انسان بی گناه آزاد شود.»

مقامات قضایی ایران روز سه شنبه اعلام کردند که آقای رضائیان روز ۵ خرداد به اتهام جاسوسی به نفع دولت متخاصم، آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهد شد.