او پیشتر بعد از یک ماه بازداشت، با وثیقه آزاد شده بود.
او پیشتر بعد از یک ماه بازداشت، با وثیقه آزاد شده بود.

در حالی جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان پرونده هفت تپه برگزار شده که خبرها حاکی از بازداشت و انتقال دوباره عسل محمدی فعال دانشجویی و عضو تحریریه نشریه گام به زندان است. 

منابع خبری کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد که عسل محمدی درپی برگزاری جلسه دادگاهش در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت تپه، باردیگر بازداشت و روانه زندان شده است.

خانم محمدی امروز یکشنبه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر شده بود که بازداشت شده است. او  پس از نزدیک به یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

عسل محمدی بعد از آزادی با وثیقه اعلام کرده بود که درباره شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زمان بازداشت، حاضر است برای آنچه که «شنیده» و «دیده» شهادت دهد.

او پیشتر بعد از یک ماه بازداشت، با وثیقه آزاد شده بود.
این بار عسل محمدی از جزئیات بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نوشت
این بار عسل محمدی از جزئیات بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نوشت

​​اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی دیگر افراد بازداشت شده این پرونده هستند که همچون خانم محمدی جهت رسیدگی به پرونده‌شان امروز در دادگاه حاضر شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بار دیگر با صدور بیانیه‌ایی خواهان آزادی و رفع اتهام از افراد بازداشت شده در این پرونده شده است.

اولین جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان پرونده هفت تپه روز شنبه ۱۲ مرداد برگزار شده بود که حاشیه آن چندنفر از فعالان کارگری و دانشجویی بازداشت شدند.

Telegram Banner