حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به سران ۹ کشوری که نوروز باستانی را جشن می گیرند گفت نوروز آیینی است که امروزه کشورهای ما، بسیار به آن و فرهنگ غنی برآمده از آن نیازمند هستند.

او در این پیام با اشاره به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ و رفع برخی تحریم ها علیه ایران، ابراز امیدواری کرده است که روابط "بهتر و گسترده تر میان همسایگان حوزه نوروز" فراهم شود.

حسن روحانی این پیام را به سران کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان فرستاد.