دو گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل از آزاد شدن کشيش يوسف ندرخانی استقبال کردند اما مي گويند دستگيری و بازداشت صدها مسيحی ايرانی در چند سال گذشته موجب نگرانی است.

روز پنجشنبه در ژنو احمد شهيد، گزارشگر ويژه شورا برای ايران، و هاينر بيله- فلد گزارشگر شورا در امور آزادی دين، از مقامهای ايران خواستند فضا را برای مسيحيان بازتر کنند.

اين دو گزارشگر وضعیت موجود در ایران را «جو ترس» خوانده و گفتند کليساها خصوصاً کليساهای پروتستان انجيلی در چنين شرايطی به انجام فرائض و آئين خود ميپردازند.

احمد شهيد با اشاره به اينکه قانون اساسی ايران و کنوانسيون بين المللی در مورد حقوق مدنی و سياسی، آزادی عمل به دين و مذهب افراد را تضمين مي کنند، حبس سه ساله ندرخانی را زير سؤال برده است.

هاينر بيله- فلد گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور آزادی دين می گويد: حق گرويدن به دين ديگر جزء لاينفک اين کنوانسيون و اعلاميه حقوق بشر است.

احمد شهيد ميگويد در دو سال گذشته بيش از ٣٠٠ مسيحی در ايران به طور خودسرانه دستگير و بازداشت شده و حداقل ۴١ نفرشان بدون اتهام تا يک سال در حبس بوده اند.

دو گزارشگر گفته اند در مورد نقض حقوق بشر همه اقليتهای مذهبی در ايران جداً نگرانند.