شاهزاده رضا پهلوی گفته است اگر من ولیعهد کشور بودم، حتی یک درصد از تجربه و دانشی که زندگی در یک جامعه آزاد و دموکراتیک به من داده است را نداشتم

شاهزاده رضا پهلوی فرزند ارشد آخرین شاه ایران روز سه شنبه در یک پیام نوروزی، آرزوی پایان «دوران تاریکی، دروغ و تباهی» در ایران را کرد.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود با اشاره به وقایع و اعتراضات دیماه سال گذشته، نوشت در پایان زمستانی که دی ماه آن نوید بهاران بود، دل من با آنهایی است که رفتند تا ما بمانیم.

وی در بخش دیگر پیام خود گفت: آرزوی من در چنین روزی این است که با اراده ملی، دوران تاریکی، دروغ و تباهی در ایران ما بسر آید و بتوانیم در آینده ای نه چندان دور، در کنار خانواده و در خاک میهن، ایرانی آزاد، پیشرفته، و سربلند بسازیم.

شاهزاده رضا پهلوی افزود: آرزوی من این است که روزی نه چندان دور، پایان تباهی و بامداد شادی و بازسازی را در کنار هم در خاک پاک میهنمان جشن بگیریم.

نسخه کامل پیام ویدئویی شاهزاده رضا پهلوی را در زیر ببینید:

​​