نرگس محمدی، فعال مدنی - آرشیو

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در ایران دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند در نامه ای به دادستان تهران از این مقام قضایی خواست تا شرایط مراقبت های پزشکی و دسترسی خود و دیگر زندانیان به پزشکان متخصصی که سال ها تحت مراقبت آنها معالجه شده اند و همچنین دسترسی به داروهایشان را فراهم آورد.‌

او ضمن اشاره به جزئیات بیماری و پرونده خودش در دستگاه قضایی نوشته است متاسفانه اینجانب چشم امیدی به رعایت انصاف و عدالت از سوی سیستم قضایی کشورم ندارم، لذا در مورد احکام‌ غیرعادلانه سخنی نمی گویم، اما تقاضا دارم دست کم شرایط مراقبت‌های پزشکی و دسترسی ما به خدمات پزشکی مورد نیاز را فراهم آورید.

نرگس محمدی با اشاره به مشکلات جدی جسمی در ریه و مری خود، در انتهای نامه اش خطاب به داستان تهران آورده است بدیهی است مسئولیت هر گونه خطری که جان او را تهدید کند، متوجه دستگاه قضایی است.