فردا سه شنبه قرار است دادگاه جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که بیش از ده ماه در اوین در بازداشت است برگزار شود. 

علی رضائیان روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که قاضی پرونده برادرش جیسون، با برگزاری محاکمه علنی که خواسته خانواده جیسون بوده است، مخالفت کرده است.

وی همچنین افزود که دادگاه یگانه صالحی، همسر جیسون مجزا برگزار خواهد شد.

علی رضائیان گفت: «طی چند ساعت گذشته متوجه شدیم که قاضی پرونده گفته است که این دادگاه علنی نیست، کسی به جز جیسون، وکیلش و مترجم حضور نخواهند داشت. مادرم که هم اکنون در ایران بسر می برد و همسر جیسون، یگانه در این محاکمه نمی توانند حاضر شوند. ما از این امر خیلی دلسرد و نامید شدیم. ما بارها خواستار برگزاری علنی این دادگاه بودیم.»

علی رضائیان به صدای آمریکا گفت: «نمی دانیم چه مطلبی را می خواهند مخفی نگه دارند. تنها تصور ما این است که هیچ مدرکی علیه او که بتواند دوران بازداشت ده ماهه وی را توجیه کنند وجود ندارد.»

او اضافه کرد: «تا امروز صبح فکر می کردیم که یگانه همزمان با جیسون یعنی فردا محاکمه می شود ولی امروز صبح متوجه شدیم که محاکمه ها جداگانه است. به نظرم می خواهند جیسون را تاجایی که می توانند منزوی کنند. »

آقای رضائیان همچنین گفت که مقامات ایران، به درخواست روزنامه واشنگتن پست برای حضور نماینده ای در این محاکمه پاسخ منفی دادند. 

مقامات قضایی ایران هفته پیش اعلام کردند که آقای رضائیان روز ۵ خرداد به اتهام جاسوسی به نفع دولت متخاصم، آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهد شد.

طی ده ماه بازداشت جیسون فقط یکبار توانسته است با وکلیش درباره پرونده گفتگو کند.

در همین حال، غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه روز دوشنبه درباره پرونده جیسون رضائیان به خبرنگاران گفت: «تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است و هیچ کس از جمله من نیز نمی‌توانیم در این موضوع دخالت کنیم، ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضائیه کرده است، ولی قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.»

مقامات آمریکا، بویژه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار آزادی جیسون شده اند.