با وجود پیشرفت هایی که پس از مذاکرات اتمی ژنو در پرونده اتمی ایران گزارش شده، اسرائیل همچنان نسبت به اهداف برنامه اتمی ایران بدبین است.

بنامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با شروع مذاکرات ژنو به پارلمان این کشور گفت تحریم ها علیه ایران باید حفظ شود.

،،،، ،اسرائیل،،،،

،

اسرائیل، به این کشور،،،،،