خطوط حمل و نقل و کشتیرانی مرسک کلیه همکاری های خود را با ایران قطع کرد.

شرکت مرسک، بزرگترین شرکت حمل و نقل جهان است و به هدف حفظ نام و شهرت خود و تحریم های اقتصادی سنگین علیه ایران، کلیه مبادلات خود را با این کشور قطع کرد.

شرکت مرسک روز سه شنبه ۹ اکتبر (۱۸ مهر) اعلام کرد قصد ندارد تا به دلیل همکاری با ایران نام و شهرت این شرکت را به خطر بیاندازد.

سخنگوی این شرکت گفته است «توقف همکاری مرسک با ایران با ارزیابی و بررسی فواید تبادلات بازرگانی محدودی با این کشور انجام شد و تصمیم عاقلانه و عمل گرایانه این بود که خطر لطمه خوردن نام و اعتبار این شرکت و نیز از دست دادن دیگر فرصتهای بازرگانی را قربانی ادامه همکاری با ایران نکنیم».

سخنگوی مرسک اعلام کرده است، تجارت این شرکت با ایران به حمل و نقل مواد غذایی و سایر کالاها به مردم ایران محدود می شد و متاسف است که دیگر توانایی ادامه ارائه این خدمات را نخواهد داشت.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل فعالیت های اتمی ایران تحریم های اقتصادی سنگینی را علیه نهادها و شرکت های دولتی این کشور اعمال کرده اند. ایران ادعا کرده است که تولید انرژی هسته ای به هدف رفع نیازهای انرژی کشور است و تهران قصد ندارد بمب اتمی بسازد. این تحریم ها نظام بانکی ایران را هدف قرار داده اند که به تبع آن تبادلات پولی و مالی نظام بانکی جهانی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت تجارت نفت با ایران را ممنوع کرده است.

سخنگوی مرسک گفته است «خطوط حمل و نقل مرسک در شرایطی تبادلات تجاری خود با ایران را از سر خواهد گرفت که تحریم هایی که علیه این کشور اعمال شده اند، لغو شوند ویا کاهش پیدا کنند».