«گزارشگران بدون مرز» تداوم سرکوب مطبوعات در ایران را محکوم کرد
«گزارشگران بدون مرز» تداوم سرکوب مطبوعات در ایران را محکوم کرد

سازمان « گزارشگران بدون مرز» تعطیلی روزنامه ها،  صدور حکم زندان برای خبرنگاران  و تداوم سرکوب مطبوعات در ایران را به شدت محکوم کرده است.

سازمان « گزارشگران بدون مرز » با انتشار بیانیه ای توقیف روزنامه « آسیا »  و لغو مجوز فعالیت دو نشریه « سپیدار »  و « پرستو » از سوی هیات نظارت بر مطبوعات ایران را محکوم کرده است.

هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، روزنامه اقتصادی « آسیا » را روز ۲۵ مرداد توقیف  و مجوز فعالیت نشریه های « سپیدار »  و « پرستو » را لغو کرد.

بیانیه سازمان « گزارشگران بدون مرز » آمده است: « سرکوب مطبوعات در ایران به شدت ادامه دارد. توقیف مطبوعات عملاً به اقدام روزمره ای برای دولت محمود احمدی نژاد بدل شده است.»

« گزارشگران بدون مرز »  در بخشی از بیانیه خود می نویسد به نظر می رسد لغو امتیاز نشریه « سپیدار » بیشتر به دلیل انتشار مقالات انتقادی از اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری ایران و به انگیزه تصفیه حساب های جناحی صورت گرفته است.

این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران همچنین از خبر محکومیت بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ابراز تاسف و از صدور حکم زندان برای وی انتقاد کرده است.

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی، بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را به شش سال زندان قطعی  و پنج سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.

سازمان « گزارشگران بدون مرز » در ادامه بیانیه خود خاطرنشان کرده است: « صدور حکم محکومیت شش سال زندان برای بدرالسادات مفیدی، که یک سال پس از تعطیل کردن این انجمن صادر شده است، در عمل صدور حکم علیه همه روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ایران است.»