تصویری از حضور شیرین گرامی در مسابقات پیشین سه گانه
تصویری از حضور شیرین گرامی در مسابقات پیشین سه گانه

شیرین گرامی، تنها ورزشکار ترایتلون زن ایرانی مسابقات ورزش سه گانه، شنبه ۱۷ مهر در هاوایی به میدان می رود.

شیرین گرامی در حالی با حجاب کامل اسلامی در رقابت آیرون من شرکت خواهد کرد که به جز سختی شنای سه کیلومتر و هشتصد متری، دوچرخه سواری ۱۷۹ کیلومتری و دوی ۴۲ کیلومتری، باید با هوای بالای ۳۰ درجه و بادهایی به سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت هم مبارزه کند.

او که ساکن لندن است در تماس با فدراسیون ترایتلون ایران درخواست داده بود تا نماینده ایران باشد که این درخواست در ابتدا با مخالفت روبرو شد. او در ادامه با جلب توافق فدراسیون ورزشهای سه گانه ایران موفق شد با حجاب اسلامی، به عنوان نماینده ایران در این رقابتها شرکت کند.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif