پلیس تهران آماده مقابله با «شعارهای تماشاگرنما»ها در ورزشگاه آزادی

سرهنگ قادر کریمی، معاون عملیات پلیس تهران بزرگ اعلام کرد پلیس تهران تهمیدات ویژه ای برای کنترل امنیت و نظم بازی فوتبال میان تیم های پرسپولیس و استقلال پیش بینی کرده است.

بازی این دو تیم روز چهارشنبه در ورزشگاه صدهزارنفری آزادی برگزار خواهد شد.

پلیس تهران می گوید: برقراری مقررات امنیتی شدید پلیس در ورزشگاه به منظور مقابله با «تماشاگرنما»هایی ست که قصد دارند «حركات و شعارهای ضدورزشی» انجام دهند.

معاون عملیات پلیس تهران بزرگ افزوده است: «پلیس تهران بزرگ دو هدف تامین حداكثری امنیت شهروندان در خارج از ورزشگاه و همچنین تامین امنیت تماشاگران و مردم در داخل ورزشگاه را در راستای فعالیت‌های خود قرار داده است.»

پلیس تهران می گوید، از جمله تمهیدات ویژه مقابله با «شعارهای ضدورزشی تماشاگرنما»ها گفتگو با لیدرهای هردو تیم و همچنین استقرار پلیس در همه جای ورزشگاه آزادی است.

معاون عملیات پلیس تهران بزرگ همچنین گفت: «برای شناسایی تماشاگرنماها و تامین هرچه بیشتر امنیت تماشاگران تعدادی از ماموران پلیس به صورت نامحسوس در میان تماشاگران حضور خواهند داشت.»

یک جامعه شناس شهری در ریشه یابی عنوان «تماشاگرنما» نوشته است: «از پدیده های جالب در ایران آیینه وارگی اجتماعی ست؛ یعنی ما امروزه هم چهره واقعی یک پدیده را داریم و هم چهره مجازی آن را. و این خود برگرفته از یک مفهوم فلسفی اساطیری ایران است که به آن دوآلیسم ایرانی می گویند. تماشاگر و تماشاگرنما نمونه تازه آن است. می دانیم تماشاگرنما نام مستعار همان تماشاگرانی است که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به صف مخالفان دولت پیوسته اند.»