تصویر آرشیوی از روسای جمهوری ایران و روسیه

آژانس فدرال گردشگری روسیه خواهان حذف روادید برای تورهای مسافرتی بین ایران و روسیه شده است.

الگ سافونوف، رئیس امور گردشگری روسیه به خبرگزاری تاس گفت مسکو مایل است همان مکانیزمی را که برای تورهای مسافرتی بین چین و روسیه استفاده می شود، با ایران هم برقرار کند.

او می گوید این مکانیزم امتحانش را پس داده و در کارایی آن تردیدی وجود ندارد.

مسکو اولین بار در ماه مه پیشنهاد حذف روادید برای سفر شهروندان روسیه و ایران به کشورهای یکدیگر را مطرح کرد و با استقبال مقام های ایرانی روبرو شد.

هنوز معلوم نیست روسیه و ایران از چه تاریخی الزام اخذ روادید شهروندانشان برای سفر به کشور دیگر را از میان بردارند.