رئیس جمهوری ایران می گوید تهران به دنبال تسلیحات انهدام جمعی نیست و آنرا خط قرمزی برای خود می بیند.

به گزارش منابع خبری، حسن روحانی روز شنبه در سخنانی در جمع کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت ایران پیمان های ممنوعیت گسترش تسلیحات اتمی و شیمیایی را امضا کرده است تا به جهان نشان دهد در پی چنین تسلیحاتی نیست.

او گفت حتی اگر به این دلیل هم نمی بود، «باورها، دین، مذهب و  اصول ما به ما می گوید دنبال چنین تسلیحاتی نباشیم.»

​​
روحانی گفت ایران اگر چنین قصدی داشت، تسلیحات شیمیایی و میکربی که ساختن آنها از بمب اتمی  آسانتر است، تولید می کرد.

او یاد آور شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر کاهش تنش و افزایش اعتماد با جهان استوار است. روحانی گفت این یک شعار و تاکتیک نیست، تغییری واقعی در سیاست خارجی ایران است.

روحانی گفت مردم او را برای تغییر سیاست خارجی و دور کردن آن از شیوه پرخاشگرانه دولت قبلی انتخاب کردند.

با این حال، روحانی پیشتر گفته است اصول ایران – از جمله حق برخورداری از یک برنامه اتمی صلحجویانه – تغییر نخواهد کرد.

آمریکا و متحدانش از آن بیم دارند که ایران می خواهد توانایی ساختن تسلیحات اتمی کسب کند. تهران این اتهام را رد می کند و می گوید برنامه اتمی آن صلحجویانه است و برای تولید برق و رادیو ایزوتوپ جهت درمان بیماران سرطانی  اجرا می شود.