حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اولین مصاحبه خود با یک شبکه خارجی گفت دولت او هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهد بود.

آقای روحانی به شبکه آمریکایی ان.بی.سی گفت ایران به دنبال انرژی صلح آمیز هسته ای است و هیچ وقت در پی سلاح اتمی نبوده است.

حسن روحانی گفت دولت او برای رسیدن به توافق با کشورهای غربی در گفتگو های اتمی «دارای اختیارات کامل» است. او همچنین گفت پرونده اتمی ایران به وزارت امورخارجه سپرده شده است.

پیشتر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده ایران در گفتگوهای اتمی با غرب بود. محمود احمدی نژاد در ماه های آخر ریاست جمهوری اش اعلام کرده بود که با این پرونده کاری ندارد.

حسن روحانی قرار است چند روز دیگر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند.