برخی گزارش ها حاکی از آن است که تظاهرات اعتراضی مردم اصفهان در منطقه شاپور جدید این شهر برای دومین روز پیاپی برگزار شد.

بر اساس تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی و ویدئوهای ارسالی به صدای آمریکا، جمعیت زیادی از مردم این منطقه از اصفهان روز چهارشنبه نیز در اعتراض به گرانی، معضلات اقتصادی و عملکرد حکومت راهپیمایی کرده و شعار دادند.