یکی از تجمعات روز جمعه در کرمانشاه بود.
یکی از تجمعات روز جمعه در کرمانشاه بود.

یک روز بعد از تجمع اعتراضی در مشهد، در روز جمعه، بیش از ده شهر بزرگ ایران شاهد تجمع های اعتراضی بود که در برخی از آنها شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی و رژیم ایران داده شد.

در این فیلم ها می توانید بخشی از تجمع در این شهرهای بزرگ ایران را ببینید:

کرمانشاه

 

​​

قم

​​

​​خرم آباد

​​

رشت

​​

اهواز

​​

قزوین

​​

همدان

​​

قوچان

​​

ساری

​​

قائم شهر

​​

این تجمع های زنجیره ای از روز گذشته در مشهد آغاز شد. معترضان ابتدا گفتند به گرانی معترض اند اما آنها در شعارهای شان، از نظام به صراحت انتقاد می کنند.