مرغداران شهرهای مختلف ایران با برپایی تجمعی مقابل نهاد ریاست جمهوری، به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و پائین بودن قیمت مرغ اعتراض کردند.

مرغداران در این تجمع که دوشنبه ۷ خرداد برگزار شد، اتحادیه مرغداران را جیره خوار خواندند و خواهان افزایش قیمت مرغ متناسب با رشد نرخ نهاده های دامی شدند.

مرغداران می‌گویند ادامه روند کنونی، اکثر مرغداری‌ها را به ورشکستگی خواهد کشاند .

خبرگزاری های داخلی شمار تجمع کنندگان را حدود ۳۰۰ نفر اعلام کردند .

​​

به گفته یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایرنا، از هر استان حدود پانزده نفر به عنوان نماینده شرکت کرده بودند.
 
ویدئوهایی که از تجمع در شبکه های اجتماعی منتشر شد اعتراض آرام مرغداران را نشان می‌دهد.
 

​​