آقای اقدامی در سی سالگی بازداشت و در آستانه چهل سالگی از زندان آزاد شد
آقای اقدامی در سی سالگی بازداشت و در آستانه چهل سالگی از زندان آزاد شد

جعفر اقدامی یک فعال سیاسی در ایران، بعد از ده سال زندان، آزاد شد.

آقای اقدامی که چندین بار در حاشیه وقایع کوی دانشگاه و بعد در سالگرد نویسندگان ترور شده بازداشت شده بود، ده سال پیش به جرم عکاسی از گورستان خاوران که محل دفن کشتار ۱۳۶۷ است، بازداشت شد.

«کمپین حقوق بشر در ایران» روز دوشنبه ۲۲ مرداد خبر داد جعفراقدامی (شاهین) که از سال ۸۷ به اتهام حضور و عکاسی در مراسمی در خاوران بازداشت و زندانی بود، امروز پس از ده سال و با پایان حبس از زندان گوهردشت آزاد شد.

آقای اقدامی که متولد دی ماه ۱۳۵۷ است، پیشتر در نامه ای از زندان گفته بود که در اعتراضات تیرماه ۷۸ یکبار بازداشت شد. دفعه بعد او در سال ۸۰ بازداشت شد. در حالی او سال ۸۶ آزاد شد که کمی بعد به خاطر حضور در خاوران بازداشت شد.

کشتار ۱۳۶۷ در آخرین تابستان این سال به دستور آیت الله خمینی روی داد. جمهوری اسلامی در دادگاههایی سریع، بیش از ۴ هزار مخالف سیاسی خود را که بعضی از آنها قبلا محاکمه و به  زندان محکوم شده بودند را در مدت کوتاهی اعدام کرد و اغلب این افراد در قبرهای جمعی دفن شدند. از محل دفن خیلی از این کشته شدگان اطلاعی نیست. پیشتر آیت الله منتظری منتقد حکومت از این اعدام ها به عنوان جنایت نام برده بود.

جعفر اقدامی که به جرم عکاسی از خاوران محل دفن منتسب به قربانیان کشتار ۶۷ ده سال زندانی بود، در «رنجنامه» که از دوران بازداشت خود نوشته، از شکنجه و آزار توسط ماموران گفته بود.

ایالات متحده و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق فعالان مدنی، سیاسی و اقلیت های دینی و قومی متهم می کنند.

جمهوری اسلامی ایران، منتقدان و مخالفان را در دادگاه های انقلاب و بدون حضور هیات منصفه و بعضی اوقات وکیل مدافع محاکمه می کند.