آواربرداری ساختمان پلاسکوی تهران همچنان ادامه دارد. در روز پنجم پنج جنازه دیگر بیرون آورده شد و گفته شده افراد غیر آتش نشان بوده اند.
آواربرداری ساختمان پلاسکوی تهران همچنان ادامه دارد. در روز پنجم پنج جنازه دیگر بیرون آورده شد و گفته شده افراد غیر آتش نشان بوده اند.

امدادگران و آتش نشانان در پنجمین روز حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو موفق به کشف چهارجسد در زیر آوار شدند.

به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی، این چهار جسد که در اولین ساعات روز دوشنبه چهارم بهمن در زیرزمین ساختمان پلاسکو پیدا شدند متعلق به چهار شهروند هستند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلال ملکی گفت که دو جسد از این اجساد قابل شناسایی نبودند. او اضافه کرد که هنوز امکان خارج کردن این اجساد وجود ندارد.

خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نوشت که زمان فوت این افراد، همان روز حادثه بوده است.

به گفته مقامات حدود ۲۵ نفر از جمله ۱۵ آتش نشان زیر آوار ساختمان پلاسکو مانده اند؛ با این حال تا کنون هفت جسد پس از پنج روز از زیر آوار خارج شده است.

عملیات آواربرداری و جستجو برای یافتن اجساد در حالی صورت می‌گیرد که آتش همچنان در زیر آوار شعله ور است دود ناشی از خاموش کردن آن، فضا را انباشته کرده است.  

​ساختمان پلاسکو در قلب تجاری تهران صبح پنجشنبه ۳۰ دیماه دچار آتش سوزی شدید شد و هنگامی که آتش نشانان مشغول خاموش کردن آتش و خارج کردن افراد بودند، ناگهان فروریخت.

در پی این حادثه انتقاداتی نسبت به عملکرد هیات مدیره ساختمان پلاسکو، مالک ساختمان و شهرداری تهران درباره رسیدگی به وضعیت ایمنی این ساختمان ابراز شد.​

در پی مرگ ۲۵ نفر در نفر از جمله ۱۶ آتش نشان در حادثه پلاسکو، بازی های این هفته لیگ برتر فوتبال ایران با یک دقیقه سکوت و برگزاری مراسمی به یاد آتش نشانان آغاز شد.

در حاشیه بازی روز دوشنبه پرسپولیس، تماشاگران و بازیکنان با آتش نشانان حادثه پلاسکو در تهران همراهی و همدردی کردند.

​​​

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif