به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی و از رهبران گروه حماس اعلام کردند که وی در جریان سفر دوره ای به برخی کشورهای عربی و اسلامی در راس هیاتی قرار است به ایران نیز سفر کند. 

به زمان این سفر اشاره ای نشده است. 

برپایه این گزارش، دیدار هنیه از کشورهای عربی و اسلامی برای نخستین بار پس از گذشت ۵ سال از محاصره نوارغزه صورت می گیرد.