پنج سال از بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی

وزیر بهداشت ایران مراقبت از سلامت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را از وظایف خود دانست.

حسن قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت که به عنوان وزیر بهداشت موظف است پیگیر سلامت افرادی که در حصر هستند باشد و برای رئیس جمهوری گزارش تهیه کند.

وزیر بهداشت دولت حسن روحانی تا کنون چشم مهدی کروبی و زهرا رهنورد را جراحی کرده است.

​​اسفند ماه گذشته نیز پس از اینکه دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نسبت به سلامت والدین خود ابراز نگرانی کردند، تایید کردند که وزیر بهداشت این دو را معاینه کرده و برای درمان بیماری های آنها دستوراتی صادر کرده است.

آقای قاضی زاده هاشمی در این باره به خبرآنلاین گفت: "من موظفم بیماری ایشان را پیگیری کنم تا اقداماتی که لازم است، انجام شود. خود و خانواده‌های ایشان اصرار داشته‌اند كه من جراح آنها باشم."

وزیر بهداشت ایران با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری از او خواسته است تا مراقب سلامت افراد در حصر باشد و گزارش تهیه کند، گفت: "رئیس قوه قضاییه هم به من اعتماد كرده‌اند تا اطمینان حاصل شود کارهای پزشکی این افراد، دقیق و منظم انجام می‌گیرد."

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بیش از پنج سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند.