تجمع اعتراضی کارگران هپکو و بستن راه آهن توسط کارگران
تجمع اعتراضی کارگران هپکو و بستن راه آهن توسط کارگران

منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ نفر از کارگران معترض هپکوی اراک داده اند.

به گفته این منابع، پرونده‌ای برای این کارگران به صورت گروهی تشکیل و اتهام این کارگران اخلال در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غیر قانونی عنوان شده است.

بر اساس گزارش‌های تکمیلی، پنج نفر از این کارگران با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند، اما از سرنوشت پنج نفر دیگر اطلاعی در دست نیست.

در هفته‌های اخیر کارگران کارخانه هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زده بودند که در نتیجه آن سه ماه از دستمزد معوقه کارگران پرداخت شد.