غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران

 سخنگوی قوه قضائیه ایران می گوید دو نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل، از سوی دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده اند. 

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه به خبرنگاران گفت این دو نفر پیش از این در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و اکنون به ۱۰ سال زندان محکوم شده اند. 

رسانه های ایران از این دو نفر اسمی نبرده اند. 

قوانین ایران تاکید دارد که جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد اما مقام های قضایی اغلب متهمان سیاسی را به عنوان مجرمان امنیتی و جاسوسی در دادگاه انقلاب محاکمه می کنند که معمولا غیرعلنی و گاهی بدون حضور وکیل مدافع متهمان است. 

پیشتر، مقامات جمهوری اسلامی جیسون رضائیان، خبرنگار ایرانی - آمریکایی روزنامه واشنگتن پست را به جاسوسی متهم کرده بودند. دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شد. آقای رضائیان اتهامات خود را رد کرده است.