نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

پیام درفشان، وکیل نسرین ستوده، اعلام کرد که از جانب موکلش از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دادسرای انتظامی قضات، شکایت کرده است.

آقای درفشان یکشنبه ۸ مهر «صدور حکم خارج از کیفرخواست، عدم رعایت بیطرفی، بازداشت غیرقانونی و تخلفات متعدد ارتکابی» را علت شکایت موکلش از قاضی پرونده خانم ستوده برشمرد.

بنا به گزارش‌های موجود، خانم نسرین ستوده از روز سوم شهریور به دنبال اعتصاب غذا در شرایط جسمی بدی به سر می برد.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی در مورد وضعیت خانم ستوده، خواستار آزادی فوری او از زندان شده بود و همچنین در مورد بازداشت و زندانی شدن رضا خندان، همسر خانم ستوده، ابراز نگرانی کرده بود.