آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال حقوق بشر ایران

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال مدنی که سه ماه و نیم پیش از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بودند و در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده بودند، به زندان اوین بازگردانده شدند.

 یکی از نزدیکان این دو زندانی در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که حال عمومی گلرخ و آتنا خوب است و ممکن است در روزهای آتی امکان ملاقات آنها با خانواده هایشان نیز فراهم شود.

 اعتراض آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به آن بود که زندان قرچک با جرائم عمومی و جنایی مرتبط است و آنهایی که زندانی سیاسی هستند، باید به اوین بازگردانده شوند.

اعتصاب غذای این دو زندانی با واکنش سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواستار آزادی این دو فعال مدنی شده بودند.

گلرخ ایرایی به اتهام نوشتن داستانی منتشر نشده، که در آن مجازات سنگسار را محکوم کرده بود، به ۳ سال زندان محکوم شد.

آتنا دائمی نیز به اتهام توزیع شبنامه در محکومیت مجازات اعدام به ۷ سال زندان محکوم شده است.