عکسی که چند وقت پیش از کروبی در بیمارستانی برای درمان منتشر شد
عکسی که چند وقت پیش از کروبی در بیمارستانی برای درمان منتشر شد

اعضای خانواده مهدی کروبی، از رهبران منتقد حکومت که همچنان در بازداشت خانگی است، از عدم توجه حسن روحانی انتقاد کردند و می گویند رئیس جمهوری ایران به سوگند و تعهدش برای رفع حصر موسوی و کروبی بی توجه است.

روز پنجشنبه ۳۰ فروردین سایت سحام نیوز نزدیک به کروبی، خبر دیدار همسر او فاطمه کروبی را با جمعی از نمایندگان منتشر کرد و به نقل از همسر کروبی نوشت: در هشتمین سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی انجام گرفته است.

فاطمه کروبی که خود نیز در سالهای اول در حصر بود و اکنون آزاد است، در سخنان خود از حسن روحانی انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان، هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چهره های منتقد دولت در سال ۸۸، از بهمن ۸۹ در خانه هایشان زندانی شدند.

وزارت خارجه آمریکا هر سال در سالگرد این حصر خواستار آزادی آنها شده است.

حصر خانگی در قوانین ایران جایی ندارد و پیشتر گفته شده است که آنها با نظر آیت الله خامنه ای در بازداشت خانگی هستند.

حسین کروبی فرزند مهدی کروبی هم چند روز پیش به روزنامه آرمان گفته بود که حسن روحانی اقدامی برای رفع حصر انجام نداده است.

حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات سال ۱۳۹۲ وعده داده بود در یکسال حصر موسوی و کروبی را پایان دهد اما موفقیتی نداشت.

خانواده موسوی و کروبی می گویند که در چند ماه اخیر کمی از فشارها کم شده است؛ اما همچنان آنها در بازداشت خانگی هستند.

حصر موسوی،کروبی و رهنورد با رضایت رهبر و توسط شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صورت گرفته که حسن روحانی برای پنج سال رئیس آن، و نیمی از اعضای آن از دولت او هستند.