شهبانو فرح پهلوی در آستانه عید نوروز، در پیام شادباشی خطاب به مردم در ایران و تمامی ایرانیان در گوشه و کنار جهان، آرزوی سالی مملو از شادی، پیروزی و خوشبختی را ابراز امیدواری کرده است.

او ابراز امیدواری کرده است که آرزوی همه ایرانیان برای رسیدن به آزادی، رفاه و مردم سالاری در سال نو برآورده شود.

متن پیام شهبانو فرح پهلوی از وبسایت رسمی وی

​​

شهبانو فرح پهلوی در این پیام گفته است که امید دارد «نور بر تاریکی» پیروز شود و ایرانیان در ایرانی پیشرو، امن، و در صلح با همه ممالک جهان زندگی کنند.

نسخه تلویزیونی این گزارش را اینجا ببینید:

​​