تهران از نجات ۵ سرباز ايرانی به گروگان گرفته شده و کشته شدن سرباز ششم خبر می دهد
انفجار در خطوط لوله گاز در ایران

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، در خطوط لوله گاز در نزدیکی شهر قم انفجارهایی روی داده است.

گزارش حاکی است تحقیقگران علت انفجارها در روز جمعه را بررسی می کنند.

در ماه فوریه، رسانه های ایران از انفجارهایی در سه خط لوله گاز در نزدیکی قم خبر دادند. مقام ها در آن زمان گفتند انفجارها از نقص فنی ناشی نشد.

خطوط لوله گاز را از پالایشگاه های ایران در جنوب به مناطق شمالی کشور حمل می کند.