ایران از قدرت های اروپایی می خواهد که تا پایان ماه مه پیشنهاد خود را در شکل یک بسته اقتصادی به تهران ارائه کنند تا در پی خروج آمریکا از برجام، تهران در این توافق باقی بماند.

به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ایرانی این موضوع را روز جمعه بیان کرد. تهران ظرف چند هفته آینده تصمیم می گیرد که آیا در برجام باقی بماند یا خیر.

مقامات تهران و کشورهای اروپایی امروز دیداری داشتند که نماینده آمریکا به دلیل خروج از برجام حضور نداشت.

تهران در پی توافق با قدرت های جهانی در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد که فعالیت هسته ای خود را کاهش دهد و قدرت های جهانی نیز موافقت کردند که تحریم های هسته ای علیه ایران را بردارند. اما در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، کشورهای اروپایی و ایران در پی راهی برای حفظ برجام هستند.

کشورهای اروپایی می خواهند که ایران همچنان از منافع اقتصادی برجام بهره مند شود. اما شماری از کشورهای اروپایی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران گفته اند که روابط تجاری با ایران را متوقف می کنند.

بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه حمایت خود را از برجام ابراز داشته اند. اما به گزارش رویترز، دیپلمات ها می گویند اقداماتی که می توان برای حفظ برجام در این شرایط کرد، محدود است.

مقامات اروپایی و معاون وزیر خارجه ایران به دنبال راه هایی هستند که ایران بتواند همچنان نفت خود را بفروشد و پول آن را دریافت کند و سرمایه گذاری ها نیز راهی ایران شود.

اما رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشته است که تهران فکر نمی کند که کار چندانی بتواند صورت بگیرد. این مقام ایرانی به رویترز گفته است تا پایان ماه مه، (۱۰ تیرماه) بسته اقتصادی را به ایران پیشنهاد دهند.