محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ایران

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت علی رغم برخورداری ایران از منابع عظیم معدنی و نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی، جمهوری اسلامی نتوانسته «مدل اقتصادی موفق» را به خود و دنیا عرضه کند.

آقای باهنر روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت به طور متوسط از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران ۳.۳ درصد، نرخ تورم ۲۰ درصد و بیکاری ۱۲.۲ درصد بوده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و دفاع بودجه های عظیمی هستند که منابع دولت را می بلعند اما کارایی لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس، بیش از ۸۰ درصد بودجه دفاعی ایران خرج حقوق افراد شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح می شود.

محمدرضا باهنر گفت «این شاخص ها خوب نیست و باید اقدامات اساسی در زمینه بهبود شاخص های اقتصادی کشور انجام شود.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال از آنچه رهبر جمهوری اسلامی «اقتصاد مقاومتی» خوانده دفاع کرد و گفت: «اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی بومی است که دائما در حال رشد بوده و کمترین آسیب پذیری را از تحولات جهانی خواهد داشت.»