سلسو آموریم، وزیر امور خارجه برزیل، می گوید کشورش تلاش برای میانجیگری قراردادی درباره برنامه هسته ای تهران را متوقف می کند.

آموریم در گفت و گو با خبرنگاران در وین گفت برزیل در صورت لزوم مذاکره دوباره، آماده کمک است اما برای ایفای نقش فعال در این میان، برنامه ای ندارد.

ماه گذشته، برزیل و ترکیه واسطه امضای قراردای با ایران شدند. کشورهای عمده جهان گفتند این قرارداد نگرانی های آنان درباره برنامه اتمی تهران را رفع نکرده است.

برزیل و ترکیه تنها کشورهایی هستند که به قطعنامه چهارم تحریمی صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، رأی منفی دادند.