خبرگزاری ها در ایران می گویند یک مرزبان ایرانی در درگیری با «قاچاقچیان مسلح» در منطقه مرزی سراوان، جنوب شرقی ایران، کشته شد.

رهام‌بخش حبیبی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ایران روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت نیروی انتظامی از ورود یک محموله قاچاق به ایران با خبر بود و صبح روز دوشنبه قاچاقچیان را محاصره کرد.

اما به گفته این فرمانده، قاچاقچیان توانستند به پاکستان فرار کنند و در این بین ستوان دوم اسحاق سیاسرمقدم کشته شد.

این فرمانده گفته ایران مراتب اعتراض خود را به پاکستان اعلام کرده و از قاچاقچیان تعدادی خودرو، حیوان و هزار و ششصد و هفتاد کیلو مواد مخدر به جا مانده است.