آژانس: ايران ۲۵ درصد بيش از قيمت بازار برای بنزين وارداتی خود هزينه می پردازد
مقام مجلس: بهای هر ليتر بنزين در سال جاری ميتواند به ۶۰۰ تومان برسد

پيش بينی بهای بنزين در سال ۱۳۸۹ که اولين ماه آن در حال پايان است، هنوز مشخص نيست.

مويد حسينی صدر عضو هيأت رييسه کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ايلنا می گويد که کسب درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانی از محل اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها، نرخ هر ليتر بنزين را به ميزان ۶۰۰ تومان و هر متر مکعب گاز را تا ۶۰ تومان افزايش خواهد داد.

آقای حسينی صدر در عين حال تصريح می کند که تا پيش از ارايه رسمی ارقام نهايی از سوی دولت نمی توان در اين باره اظهار نظر کرد.