مادران سه کوهنورد آمريکايی زندانی در ايران در آستانه ماه رمضان از رهبران جمهوری اسلامی ايران تقاضای آزادی فوری آنها را کردند.

مادران شين باوئر، سارا شورد، و جاش فتال روز سه شنبه در پيام سرگشاده خود به رهبران جمهوری اسلامی ايران نوشته اند که «اين دومين ماه رمضانی است که شين، سارا و جاش در زندان هستند. امروز جشن تولد سارا نيز هست و دومين سالگرد تولدی است که در زندان انفرادی می گذراند.»

بيانيه مادران سه آمريکايی زندانی ادامه می دهد که «سارا از يک بيماری جسمی جدی رنج می برد و ما به شدت نگران وضع جسمی و روحی وی هستيم و رهبران ايران را مسؤل می دانيم. ما قوياً می خواهيم که به حبس انفرادی وی خاتمه داده شده و او را تحت درمان قرار دهند.»

شين باوئر، سارا شورد، و جاش فتال بيش از يک سال پيش در مناطق مرزی ايران و عراق دستگير شدند. اين سه کوهنور آمريکايی ابتدا به ورود غير قانونی به مرزهای ايران متهم شدند اما بعداً به آنها اتهام جاسوسی وارد شد. خانواده آنها و دولت آمريکا اين اتهام را رد می کنند.