یکی‌ از بستگان خانواده سحابی در يک گفتگوی تلفنی با برنامه افق شبکه خبری فارسی صدای آمریکا در مورد درگذشت هاله سحابی توضيح داده و گفت: «به سینه، شکم و پهلو هاله سحابی ضربه زدند.»