میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸

سایت کلمه، خبر از بازداشت دختران  میرحسین موسوی در روز دوشنبه بیست وسوم بهمن داده است.

بی بی سی نیز طی مصاحبه ای که با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی انجام داده خبر بازداشت فرزندان آقای موسوی را تایید کرده است.

براساس گزارش سایت کلمه، ماموران امنیتی روز دوشنبه پیش از بازداشت دختران آقای موسوی به تفیتش منزل مسکونی آنها اقدام کرده اند.

هنوز اطلاع دقیقی از جزییات، دلائل بازداشت و محل نگهداری فرزندان  آقای موسوی منتشر نشده است.