نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی که در سفر به ایران بازداشت شد
نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی که با فرزند خردسالش به ایران سفر کرده بود و بازداشت شد

وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان آن کشور به ویژه شهروندان ایرانی بریتانیایی درباره خطر بازداشت احتمالی در سفر به ایران هشدار داد.

هم اکنون دو شهروند ایرانی بریتانیایی، نازنین زاغری و کمال فروغی در ایران زندانی هستند.

در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است خطر بازداشت‌های خودسرانه شهروندان ایرانی بریتانیایی برای مسافرانی که به تنهایی به ایران سفر می کنند به مراتب بیشتر از کسانی است که با تورهای مسافرتی و یا به دعوت مقام های ایران و برای فعالیت های تجاری راهی می‌شوند.

پیش از توافق هسته‌ای سال گذشته ایران و قدرت های جهانی، هشدار دولت بریتانیا برای سفر به ایران همه شهروندان را در بر می‌گرفت و توصیه شده بود به جز در موارد ضروری به ایران سفر نکنند. اما بعد از توافق هسته‌ای دولت بریتانیا از شدت این هشدارها کم کرد.