محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز پنجشنبه هر گونه ارتباط اين سازمان را با سفارتخانه های خارجی، تکذيب کرد.

اخيراً حسين سبحانی نيا نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود که اعضای بازداشت شدۀ سازمان مجاهدين به ارتباط با بيگانه و اخذ کمک از آنها اعتراف کرده اند.

محسن آرمين در واکنش به اين سخنان مشکل عدم برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اساسی و حقوق شهروندی را مهم ترين مشکل نظام و جامعه دانست که رابطه ميان حکومت و ملت را دچار اختلال، و کشور را درگير بحران کرده است.

سخنگوی مجاهدين انقلاب گفت طی ماه های اخير همگان شاهد بوده اند بدون آنکه به مخالفان اجازۀ دفاع و يا پاسخ داده شود، فاحش ترين اکاذيب و اِفتراء ها از تريبون های مختلف بويژه سخنرانی ها و ميزگردها و مصاحبه های صدا و سيما نثار مخالفان و منتقدان شده است.

آقای آرمين اضافه کرد که تصور کنيد اگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران مقابلۀ به مثل کرده و طی اطلاعيه ای رئيس و معاون و يا اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس را متهم به جاسوسی و رابطه با بيگانگان کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محسن آرمين تأکيد کرد که اگر آقای سبحانی نيا سخنان خود را تکذيب يا اصلاح نکند، از او شکايت خواهد کرد و افزود که نحوۀ رسيدگی به اين شکايت می تواند، آزمون ديگری برای قوه قضائيه و نشان دهندۀ ميزان برخورداری منتقدان حکومت از حقوق شهروندی باشد.