حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۶ آذر ۱۳۹۳

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از نحوه اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاهها گفت که «اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی خوب تبیین نشده است».

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی، روز شنبه همچنین از مداخله دولت در توسعه علم انتقاد کرد و گفت: «نمی‌شود دنیای علم را با سوء ظن نگاه کرد».

پیشتر رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها خواستار اسلامی شدن متون درسی به ویژه در حوزه علوم انسانی شده و از اینکه بیش از دو میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی تحصیل می کنند به شدت انتقاد کرده بود .

آیت الله خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱۳۸۸ علوم انسانی غربی را باعث ایجاد شک در دین خوانده و این علوم را بر مبانی فلسفه‌های مادی گرا که انسان را حیوان می‌انگارند، دانسته بود .

در دوره محمود احمدی‌نژاد طرح اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران با تغییر متون درسی تفکیک جنسیتی و اخراج استادان و دانشجویان دگراندیش از دانشگاه‌ها اجرا شد .