ديدگاه واشنگتن

 بازتاب دیدگاه‌های دولت ایالات متحده در صدای آمریکا

آمریکا تحریم هایی را بر رژیم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم برقرار ساخته است.
ریشه روز یادبود سربازان قدیمی که هر سال در ۱۱ نوامبر برگزار می شود، به ترک مخاصمه ای که به جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸ پایان داد باز می گردد.