هشدار چين در مورد اقدامات تحريک آميز کره شمالی

کره شمالی به تهدید مردم خود و جامعه بین المللی ادامه می دهد. سونگ کیم، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در سیاست کره شمالی، اخیرا در جلسه ای در کنگره گفت کره شمالی همچنان تعهدات خود و بین المللی را نقض می کند و به دنبال کردن تسلیحات هسته ای و ابزار رساندن آنها به هدف بعنوان یک ارجحیت استراتژیک ملی ادامه می دهد – کارهایی که به زیان رفاه و بهزیستی مردم کشور و نقض حقوق انسانی اساسی آنها صورت می گیرد.

در پاسخ، آمریکا برای پیونگ یانگ روشن ساخته است که آماده است از منافع خود و متحدانش در برابر تهدید های کره شمالی دفاع کند. با چنین هدفی، اتحادیه های نظامی با کره جنوبی و ژاپن را تقویت و مدرن کرده است.

آمریکا حتی در حالی که توانائی های بازدارنده خود را نگاه می دارد، به استفاده از فشار تحریم ها بر رژیم کره شمالی ادامه می دهد. در ماه ژوئیه، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را اعلام کرد ، فهرست تحریم های قبلی را به روز در آورد و پنهان شدن پشت شرکت های کاذب و پوششی را برای رژیم دشوار تر ساخت.

افزون بر این، سال پیش آمریکا رهبری کوشش هایی در سازمان ملل متحد را برای تحریم یک شرکت عمده حمل و نقل جهانی کره شمالی بر عهده گرفت. از آن زمان، کشتی های این شرکت از ورود به بنادر محروم، اوراق، توقیف یا به بنادرخودی محدود شده اند. و شرکت قراردادهابا بسیاری از کشتی های خارجی را از دست داده است.

به همین سان، مهم است کره شمالی از نظر سیاسی منزوی بماند. مقصود این است که تا به تعهداتش عمل نکند، نتواند کاملا در جامعه بین المللی مشارکت کند. آمریکا و شریکان دیپلماتیک آن ، کره جنوبی، ژاپن، چین و روسیه، همه بر لزوم محکوم ساختن اقذامات کره شمالی تاکید گذاشته اند. نماینده ویژه گفت ما به اتفاق از کره شمالی می خواهیم از هر عملی که موجب افزایش تنش در منطقه شود یا صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند، بپرهیزد.

آمریکا و شریکانش، از طریق فشار، نیروی بازدارنده و دیپلماسی پیامی نیرومند و روشن برای کره شمالی می فرستند که باید به تهدید همسایگانش پایان دهد و به حقوق انسانی مردم خود احترام بگذارد .